NEWS

전체 37
번호 썸네일 제목 작성자 작성일 추천 조회
37
06 17 . 2021
Press Releases
AI 스타트업 총출동...《AI퍼스트》
deepx 2021.06.17
deepx | 2021.06.17 | 추천 0 | 조회 2
0 2
36
06 10 . 2021
Video Clips
DEEPX NPU Performance Update (Full ver.)
deepx 2021.06.10
deepx | 2021.06.10 | 추천 0 | 조회 7
0 7
35
05 24 . 2021
Press Releases
'AI반도체' 딥엑스, 210억 시리즈B 라운드 클로징
deepx 2021.05.24
deepx | 2021.05.24 | 추천 0 | 조회 47
0 47
34 2021 국제인공지능 전시회 M-Paper
04 22 . 2021
Press Releases
2021 국제인공지능 전시회 M-Paper
2021 국제인공지능 전시회 M-Paper
deepx 2021.04.22
deepx | 2021.04.22 | 추천 0 | 조회 184
0 184
33 [2021 국제인공지능대전] _딥엑스 참가
04 19 . 2021
Announcement
[2021 국제인공지능대전] _딥엑스 참가
[2021 국제인공지능대전] _딥엑스 참가
deepx 2021.04.19
deepx | 2021.04.19 | 추천 0 | 조회 322
0 322
32 AI SUMMIT 2020 DEEPX(딥엑스)
04 19 . 2021
Video Clips
AI SUMMIT 2020 DEEPX(딥엑스)
AI SUMMIT 2020 DEEPX(딥엑스)
deepx 2021.04.19
deepx | 2021.04.19 | 추천 0 | 조회 150
0 150
31 2021 모바일 프런티어 콘퍼런스_딥엑스 (한국경제)
04 19 . 2021
Video Clips
2021 모바일 프런티어 콘퍼런스_딥엑스 (한국경제)
2021 모바일 프런티어 콘퍼런스_딥엑스 (한국경제)
deepx 2021.04.19
deepx | 2021.04.19 | 추천 0 | 조회 135
0 135
30
04 19 . 2021
Video Clips
딥엑스 소개영상
deepx 2021.04.19
deepx | 2021.04.19 | 추천 0 | 조회 113
0 113
29 SBS CNBC 생생경제 정보톡톡 (딥엑스)
04 19 . 2021
Video Clips
SBS CNBC 생생경제 정보톡톡 (딥엑스)
SBS CNBC 생생경제 정보톡톡 (딥엑스)
deepx 2021.04.19
deepx | 2021.04.19 | 추천 0 | 조회 93
0 93

Awards